Pobyt ukrajinských dětí v České republice

Černobylské děti se zotavují i hrou na flétnu

Arcidiecézní charita Olomouc pořádá v letošním roce ozdravný a edukační pobyt dětí českých krajanů z oblastí postižených černobylskou havárií.

Pobyt dětí, které trpí řadou zdravotních problémů, např. poruchami imunity, chronickými nebo opakovanými nemocemi dýchacích cest, alergiemi, poruchami funkcí štítné žlázy a psychosomatickými poruchami, si klade za cíl rekondici a posílení organismu dětí v ekologicky čistém prostředí Hrubého Jeseníku.

Součástí pobytu je rehabilitační a zdravotně vzdělávací program, dále je pro děti připravena výuka českého jazyka a vlastivědy. Do třítýdenního pobytu, který proběhl od 4. července do 24. července roku 2018, byly zahrnuty i rekreačně sportovní a zájmové aktivity. Děti si užily také celodenní výlety po krásách České republiky.

Celkem se pobytu účastnilo 53 krajanských dětí a 5 dospělých osob jako doprovod. Není výjimkou, že děti pochází ze sociálně slabých a částečně i z neúplných rodin nebo se jedná o děti v náhradní péči. Během pobytu se o děti bude starat odborný lékař.

Naším přáním je navázat na 27letou tradici pořádání těchto pobytů a umožnit dětem českých krajanů žijících na Ukrajině strávit tři týdny v ekologicky čistém prostředí, které napomůže zlepšení jejich zdravotního stavu.

Děti by si z pobytu měly mimo jiné odnést zásady zdravého životního stylu, které bohužel často postrádají.

Projekt realizujeme díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.