Adaptační kurzy

Adaptační kurzy jsou dvouapůldenní setkání nových pracovníků Charity, které se koná v produchovnělém a krásou přírody prozářeném prostředí Sv. Hostýna nebo Velehradu. Jejich cílem je seznámení těchto pracovníků, ať už jsou křesťané nebo „jinak věřící“, s posláním a cíli Charity, jejími kořeny, zásadami a hodnotami, aby se s nimi mohli postupně ztotožňovat. Jsou pozváni na cestu k ideálu, který nastiňuje Kodex Charity, abychom následovali  příkladu Ježíše Krista v péči o potřebné. Jsou pozváni k jednotě v různosti a k přátelské spolupráci v celosvětovém charitním díle ve společenství Římskokatolické církve. Součástí kurzu je společenský večer a odpolední pěší tůra v přírodě.

Termíny akcí najdete zde.