Termíny akcí

Doba konání Název akce Místo konání Přihlášení (kdo) Přihlášení (komu)

St 5.5. 10.00 – Pá 7.5. oběd

Duchovní obnova nejen pro pracovníky Charit na téma Maria postava víry

Poutní dům Stojanov, Velehrad, 1 lůž. pokoje
P. Vitásek

Každý jednotlivě nebo PA

Velehrad - Stojanov

Čt 27.5. 14.00-19.00 

Duchovní zastavení pro všechny   Charita Vyškov Každý jednotlivě nebo PA Charita Vyškov

St 2.6. 10.00 - Pá 4.6. oběd 

Adaptační kurs Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE
Čt 10.6. 14.00 - 19.00 Duchovní zastavení pro všechny   Charita Strážnice Každý jednotlivě nebo PA Charita Strážnice

Po 6.9. 10.00 – Čt 9.9. oběd

Duchovní obnova pro pastorační asistenty Sv. Hostýn, poutní dům č.3, 1 lůž. pokoje Každý jednotlivě  P. Bohumír Vitásek 
Ne 19.9 8.30  odchod od hřbitova v B. p/H, 10.15 mše sv., pak Cesta světla, 13.00 adorace

6. charitní pouť

Sv. Hostýn

Ředitel %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

St 13.10.10.00 –Pá  15.10. oběd 

Adaptační kurs Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

Čt 4.11.  8.30 - 14.30

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity Poutní dům Stojanov, Velehrad, Mons. Šíma Každý jednotlivě nebo PA Velehrad - Stojanov

XVII. formačně vzdělávací setkání pro nemocniční kaplany/pastorační asistenty v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb na Velehradě – Stojanov: ne 3.10.18.00 - st 6. 10. 2021 oběd. (Program, způsob přihlášení, apod.) bude zveřejněno na www.kaplan-nemocnice.cz