Termíny akcí

Doba konání Název akce Místo konání Přihlášení (kdo) Přihlášení (komu)

Út 12.3. 18.00 – Pá 15.3. oběd

Duchovní obnova pro pracovníky Charit

Poutní dům Stojanov, Velehrad, 1 lůž. pokoje
P. Vitásek

každý jednotlivě nebo PA

Velehrad - Stojanov

Čt 11.4. 8.30-14.30

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity Poutní dům Stojanov, Velehrad, Mons. Šíma Každý jednotlivě nebo PA Velehrad - Stojanov
Čt 23.5. 14.00-18.00, následuje mše sv. Duchovní obnova pro věřící i nevěřící na téma Štěstí začíná uvnitř, pokrač. Charita Bystřice p.Hostýnem Každý jednotlivě nebo PA Charita Bystřice p.Hostýnem

St 10.4. 10.00 - Pá. 12.4.oběd, ubytování až po obědě

Adaptační kurz Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE
Ne 22.9 10.15 mše sv.,

4. charitní pouť

Sv. Hostýn

Ředitel %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

Po 16.9. 18.00 – Čt 19.9. oběd

Setkání pro věřící i nevěřící, hledající, na téma Štěstí začíná uvnitř IV Fara Hoštejn Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

St  9.10.10.00 –  Pá 11.10. oběd

Adaptační kurs Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

Po 14.10. 10.00 – Čt 17.10. oběd
Bude tam i 14 boromejek

Duchovní obnova pro pastorační asistenty
P. Vojtěch Kodet O.Carm.
Sv. Hostýn, poutní dům č.3,1 lůž. pokoje Každý jednotlivě

w5OyYec6jWmKfb4UHOvDQmT6hUFo1

Termín bude upřesněn během roku

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity Poutní dům Stojanov, Velehrad, Mons. Šíma Každý jednotlivě nebo PA Velehrad - Stojanov

Čt .7.11. 14.00-18.00, následuje mše sv.

Duchovní obnova pro věřící i nevěřící na téma Štěstí začíná uvnitř pokrač.

Charita Šternberk,
středisko Litovel

Každý jednotlivě Charita Šternberk,
PA střediska Litovel

Čt 14.11. cca 9-16
především pro PA a ředitele

Vzdělávání s mezinárodní účastí: Bioetika v charitní praxi

CMTF UP

bude upřesněno