Termíny akcí

Doba konání Název akce Místo konání Přihlášení (kdo) Přihlášení (komu)

Čt 7.4. 9.00 – 15:00

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity

Poutní dům Stojanov, Velehrad,
Mons. Šíma

Každý jednotlivě nebo PA

Velehrad - Stojanov

Út 3.5. 14.00-19.00 

Duchovní zastavení pro všechny   Charita Kyjov Každý jednotlivě nebo PA Charita Kyjov

St 8.6. 10.00 - Pá 10.6. oběd 

Adaptační kurs Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE
Ne 18.9 8.30  odchod od hřbitova v B. p/H, 10.15 mše sv., následuje prohlídka výstavy ke 100. výročí vzniku Charity

7. charitní pouť

Sv. Hostýn

Ředitel %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE
Po 12.9. 10.00 – Čt 15.9. oběd

Duchovní obnova pro pastorační asistenty

Sv. Hostýn, poutní dům č.3, 1 lůžk.pokoje
O.bp. F. Radkovský

Každý jednotlivě P. Bohumír Vitásek

St 12.10.10.00 – Pá  14.10. oběd 

Adaptační kurs Sv. Hostýn, poutní dům č.1 Ředitel nebo PA %.xBVd5j47P~QkRlVV~KerE

Čt 3.11.  9.00 - 15.00

Duchovní obnova pro zaměstnance Charity, téma: Přišel jsem, aby měli život Poutní dům Stojanov, Velehrad, Mons. Šíma Každý jednotlivě nebo PA Velehrad - Stojanov

Další setkání:
Supervize PA v r. 2022: 17.3., 19.5., 9.6., 2.9., 25.11.
Vzdělávání 28.4.

XVIII. formačně vzdělávací setkání pro nemocniční kaplany/pastorační asistenty v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb na Velehradě – Stojanov: po 2.10. - čt 5. 10. 2021.Podrobnosti (Program, způsob přihlášení, apod.) bude zveřejněno na www.kaplan-nemocnice.cz