Duchovní obnovy, rekolekce a setkání pro hledající

Duchovní obnova je několikadenní ztišení v poutním domě (Velehrad, popř. Sv. Hostýn), jehož smyslem je najít sám sebe ve vztahu k Bohu. Náplní jsou přednášky, osobní rozjímání, modlitby, mše sv., probíhající ve vnějším tichu, které pomáhá k vnitřnímu tichu, ve kterém je možné zaslechnout Boží hlas.

Rekolekce je jednodenní duchovní obnova pro oživení předchozího a pro ty, kdo nemají čas nebo si myslí, že ho nemají.

Setkání pro hledající je pozváním pro všechny charitní pracovníky, kteří mají zájem se blíže seznámit s vírou v Ježíše Krista, kterým je křesťanství v něčem sympatické, s něčím si neví rady a něco jim třeba také vadí. Dosud se vždy podařilo vytvořit přátelské společenství v nádherném prostředí Javorníků na Stanovnici při přednáškách, debatách, tůrách. Špekáčky jsou vždy připraveny, kytara nebo jiný hudební nástroj vítán.

Termíny akcí najdete zde.