Pastorační asistenti

Pokud se jedná o službu prokazovanou trpícím, je v první řadě třeba dbát na odbornou kompetenci. Pomáhající musejí být formováni takovým způsobem, aby uměli vykonat dobře, co je třeba, a aby dokázali pokračovat v příslušné péči. Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné vykonání toho, co je v daném okamžiku třeba, ale že navíc věnují druhému pozornost, jak jim to vnuká jejich srdce, a to takovým způsobem, aby ti druzí zakoušeli bohatství jejich lidskosti. Z uvedeného důvodu platí, že kromě odborné přípravy tito pracovníci potřebují také a především „formaci srdce“. Je třeba přivádět tyto pracovníky k onomu setkání s Bohem a Kristem, které by v nich probouzelo lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska k bližnímu pro ně už nebude přikázání uložené, tak říkajíc zvenku, nýbrž důsledek vyplývající z jejich víry, která se stává činnou v lásce (srov. Gal 5, 6).

Kontakty na pastorační asistenty v Charitách:

Hospic Sv. Kopeček
Pavla Palásková - mobil: 776 680 846
e-mail: pavla.palaskova@hospickopecek.charita.cz

Charita Holešov

Charita Hranice
Radka Andrýsková – mobil: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz

Charita Kroměříž
 Není – mobil:
email:

Charita Konice
Svatava Grulichová - mobil: 731 646 889
email: %onDRf542kHvZ1.gc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Charita Kyjov
Zdeněk Hochman – mobil: 608 351 744
e-mail: g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g

Mgr.Petra Hradilová - mobil: 777 128 849
e-mail: petra.hradilova@kyjov.charita.cz

Charita Luhačovice
Mgr. Karel Adámek, jáhen – mobil: 737 012 235
email: 68Eo2W5-WfruQOQdbanm5f~905prRb~lW5pJ

Charita Nový Hrozenkov
Marie Fedorová - mobil: 605 779 129
e-mail: 88EsVW-_ZhEy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj

Charita Moravská Třebová
není  – mobil:
e-mail:

Charita Olomouc
Richenza Buková – mobil: 734 864 565
e-mail: richenza.bukova@olomouc.charita.cz

Charita Otrokovice
Jan Žalčík – mobil: 734 684 878
e-mail: jan.zalcik@otrokovice.charita.cz

Charita Prostějov
Mgr. Vít Forbelský - mobil osobní: 737 342 043
e-mail: cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Charita Přerov
Emilie Šmídová - mobil: 731 914 944
e-mail: emilie.smidova@prerov.charita.cz

Charita Slavičín
Mgr. Kateřina Gbelcová - mobil: 731 402 090
email: 68Go87d7T%oo21enW7c-9-5n4-vxO1.7~bGkO1p

Ing. Jaroslav Luka - mobil: 737 457 987
e-mail: jaroslav.luka@slavicin.charita.cz

Charita Svitavy
Miriam Holubcová – mobil: 736 267 381
email: 8bEsR_2%-eHlT~l7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Charita Šternberk (Šternberksko)
Pavlína Vyvozilová - mobil: 608 719 393
e-mail: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz

Charita Šternberk (Litovelsko)
Pavla Petrová – mobil: 730 589 102
email: _8IvRWf_akBFRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ

Charita Šternberk (Uničovsko)
Pavla Petrová – mobil: 730 589 102
email: _8IvRWf_akBFRYUS%mrB409j65prRb~lW5pJ

Charita Šumperk
ThLic. Mgr. Jana Nováková – mobil: 734 440 267
e-mail: 58AkO.enWdBFRYUS%nzzVba4YanBZd54Ys

Charita Uherské Hradiště
Marcela Kokoliová – mobil: 731 697 236
e-mail: 88EmV-546hxy27enW7c-_6h7ZbFDVW7%WkvDRW7r

Charita Uherský Brod
Ing. František Bílek, Ph.D. - mobil: 724 351 321
e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Charita Valašské Klobouky
Josef Polanský – mobil: 604 384 407
e-mail: josef.polansky@valklobouky.cz 

Charita Valašské Meziříčí
Mgr. Tereza Olejníková, Dis – mobil: 605 104 736 
e-mail: tereza.olejnikova@valmez.charita.cz 

Mgr. Bc. Kateřina Kolajová – mobil: 603 549 682
e-mail: katerina.kolajova@valmez.charita.cz

Charita Veselí n/Moravou
Bc.Kristina Komoňová - mobil: 731 626 081
e-mail 6kvC-id7TdBw5.enW7c-.3i_7bAwO1.7~bGkO1p

Charita Vsetín
Bc. Marta Koňaříková – mobil: 733 741 582
e-mail: 88EDRWag98Es1~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Charita Vyškov
Jitka Švejnohová - mobil:606 141 802
e-mail: 5bGuRWin0cAyY~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ

Charita Zábřeh
Jana Skalická – mobil: 736 509 431
email: jana.skalicka@zabreh.charita.cz

Charita Zlín
Mgr.Eva Danielová – mobil: 605 234 965
email: eva.danielova@zlin.charita.cz