Tříkrálová sbírka

„Přestože se letos ještě na mnoha místech koledovat nemohlo, je výtěžek sbírky opět rekordní a já mám obrovskou radost. Mám radost nejenom ze samotného výtěžku, ale především z toho, že nejsme lhostejní k potřebám druhých a dobro se vždycky ukáže, když je potřeba.“ komentuje výsledky Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a jedním dechem dodává: „Z celého srdce děkuji všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.“

Třikrálová sbírka v Charitách Arcidiecéze olomoucké