Tříkrálová sbírka

„Rok 2022 nebyl jednoduchý, ale Charita v něm obstála na výbornou. Pomáhala a pomáhá všude, kde je potřebnost a nouze a to jak doma tak na Ukrajině. Tříkrálová sbírka 2023, je tu. Charita a její koledníci přinesli požehnání do tisíců domácností. Leckde je již odkoledováno. Na některých místech ale lze koledníky potkat až do 15. ledna. Prosím, otevřete svá srdce a přijměte koledníky s vlídností. Přispějete-li do Tříkrálové sbírky 2023, garantujeme Vám opět efektivní a účelné využití ve prospěch potřebných,“ sděluje i touto cestou Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a jedním dechem dodává: „Z celého srdce děkuji všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.“

Třikrálová sbírka v Charitách Arcidiecéze olomoucké