Mimořádné události

Při mimořádných událostech vyrážíme do terénu od založení naší Charity v roce 1991. Zasaženým lidem pomáháme překonat těžké chvíle v jejich životě. Díky podpoře štědrých dárců, jednotlivců, institucí a firem působíme po celé České republice.

Během mimořádných událostí poskytujeme:
 • vzdálená pomoc
 • linka duchovní pomoci
 • krizová linka
 • materiální pomoc
 • obnova domovů
 • evakuační centra

Zasáhla Vás nebo Vaše blízké mimořádná událost a potřebujete pomoci?

Přišli jste v jediném okamžiku o vše? Hledáte někoho, o koho se opřít?

Charity působící ve Vašem regionu jsou připraveny Vám pomoci v případě:
 • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy)
 • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie)
 • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost, teroristický útok, sabotáž)
Nabízíme Vám
 • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
 • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika)
 • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami)
 • První psychologická pomoc
 • Duchovní podpora
 • Finanční pomoc
 • Zajištění stravy a ubytování
 • Logistika (převoz a odvoz lidí a materiálu)
 • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci
Pomáháme
 • obcím
 • jednotlivcům
 • rodinám
 • komunitám
 • organizacím a firmám

Kde nás najdete?

Praktické rady

Praskla voda

Povodně 1997. Věra byla členkou krizového povodňového štábu v Hrabové. S ostatními se starala o evakuované obyvatele sousední Leštiny. Do dramatické situace zazvonil telefon. Volal leštínský obecní úřad. V jednom z domů ze zatopené oblasti rodila žena. Sanita se tam však nedostane a záchranářský vrtulník v noci nepřistává. Charitní pracovnice Věra původně sloužila v porodnici. S dalšími dvěma zdravotními sestrami se vydala na cestu. „Sháněly jsme po celé vesnici baterky, protože nefungovala elektřina, také nůžky a čistá prostěradla. Největším oříškem bylo sehnat dezinfekci. A tak jsme vyrazily se slivovicí,“ vzpomíná paní Věra. Zaplavené cesty zdolaly zdravotní sestry v hasičském autě. To se však dostalo jen na okraj Leštiny. Odtud hasiči přenesli ženy přes vodu k obecnímu úřadu. „Z okna na nás volali, že rodící ženu nakonec odvezl řidič velké Tatry z místní vápenky. Podařilo se mu cestu projet a žena mohla šťastně porodit,“ uzavírá příběh paní Věra.