Zdravotní a sociální služby

Foto: Eva Malůšková, Charitní domov, Hluk

Prostřednictvím sítě Charit poskytujeme sociální a zdravotní služby nemocným a potřebným každého věku. Každý člověk je pro nás důležitý. Snažíme se pečovat nejen o tělo, ale i o duši. 

V každé sociální službě Vám poskytneme základní poradenství – tj. pomůžeme Vám nalézt typ služby určený přímo k řešení Vaší sociální nebo zdravotní situace, předáme Vám kontakty na odpovídající službu, případně vysvětlíme, jak postupovat dál.  

Pomáháme:

  • SENIORŮM A NEMOCNÝM 

terénní služby: osobní asistence, odlehčovací služba, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, 

ambulantní služby: denní stacionáře, centra denních služeb, poradny; sociálně aktivizační služby pro seniory; ambulance paliativní péče a léčby bolesti

pobytové služby: týdenní stacionáře, odlehčovací služba, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (např. zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou), lůžkový hospic

doplňkové služby: půjčovny zdravotních pomůcek

  • LIDEM S HANDICAPEM 

terénní služby: osobní asistence, odlehčovací služba, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, domácí zdravotní péče

ambulantní služby: denní stacionáře, centra denních služeb, poradny, sociálně aktivizační služby pro lidi se zdravotním postižením; sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, tísňová péče

pobytové služby: chráněné bydlení, týdenní stacionáře, odlehčovací služba

doplňkové služby: půjčovny zdravotních pomůcek

  • MATKÁM S DĚTMI – azylové domy pro matky s dětmi, krizová pomoc, poradny, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • RODINÁM S DĚTMI – krizová pomoc, pečovatelská služba, poradny, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

doplňkové služby: mateřská a rodinná centra

  • DĚTEM A MLÁDEŽI – domy na půl cesty, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, K-centra (kontaktní centra), poradny, terénní programy

doplňkové služby: volnočasové aktivity pro děti a mládež

  • LIDEM BEZ DOMOVA - azylový dům, noclehárny, nízkoprahová denní centra, poradny, terénní programy, ordinace praktického lékaře
  • LIDEM V TÍSNI – odborné sociální poradny, krizová pomoc, tísňová péče
  • OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI – charitní šatníky, potravinová pomoc pro potřebné a další
  • DOBROVOLNICTVÍ – dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům
  • POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – psychosociální, materiální a finanční pomoc obětem povodní, požárů a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků