Arcidiecézní charita Olomouc ve Rwandě: stín genocidy visel nad zemí i po letech
17. dubna 2019 ACHO

Arcidiecézní charita Olomouc ve Rwandě: stín genocidy visel nad zemí i po letech

Rwanda - Uvnitř kostela mrtví, ženy i děti, jeho zdi pak obklopeny lešením se stovkami lebek lidí, kteří byli zabiti v okolí. Genocida byla patrná v každodenním životě obyvatel Rwandy i 4 roky poté, co skončila. „Viděli jsme velká pohřebiště, kde byli lidé ponecháni, tak jak tam leželi, jako memento genocidy. I po těch letech,“ říká Jindřich Suchánek, tehdejší ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, který v roce 1998 do Rwandy přijel na pozvání Caritas Austria. Pozůstalí se podle něj k mrtvým vraceli modlit, toto místo uctívali.

Po vypuknutí rwandské genocidy v roce 1994 Arcidiecézní charita Olomouc vyhlásila sbírku. Podařilo se tak nastřádat zhruba 400 tisíc korun. „Zaslali jsme je Caritas Austria, která pomáhala přímo v terénu, a podařilo se za ně opravit zničená obydlí, poté peníze podpořily i stavby zdravotních středisek a škol. Zdravotní centra totiž byla přeplněná spoustou žen a dětí, které měly AIDS. Rozšíření AIDS ve Rwandě tehdy bylo vlastně takovou druhou genocidou,“ vzpomíná Jindřich Suchánek.

V době, kdy Arcidiecézní charita Olomouc vyjela do Rwandy, tam bylo stále cítit napětí. Stačilo, aby soused udal souseda, že se na vraždění nevinných podílel, a ten skončil bez soudu ve vězení. „Nikoho nezajímalo, že má doma šest dětí, které musí živit. Nikdo nepátral po tom, jestli se opravdu na genocidě podílel,“ pokračuje Jindřich Suchánek.

Rwanda a Česká republika na stejné planetě...Na cestě zažil ale i příjemné momenty. Při návštěvě vesnické školy rozdal dětem plážové balony, které byly zároveň planetou Zemí. Křížky pak na mapě světa vyznačil, kde se nachází Rwanda a kde Česká republika. „V lavici se přihlásil chlapeček a říká Václav Havel,“ dodává Jindřich Suchánek.

 

 

 

Rwandská genocida: Hutuští radikálové od dubna do června 1994 vyvražďovali etnickou skupinu Tutsijů (byli v menšině, ale byli inteligentní, takže často zastávali funkce úředníků apod.) i umírněné Huty. O život přišlo až milion obyvatel Rwandy. 2,5 milionu lidí muselo opustit své domovy.

Jindřich Suchánek ve jménu Charity ve RwanděRwandské zdravotní centrum Oprava zničených obydlí Caritas - milosrdná láska

Rwanda 1998 Rwanda 1998

Karolína Opatřilová, ACHO

Foto: Archiv ACHO