Arcidiecézní charita Olomouc děkuje za rekordní tříkrálovou sbírku
3. února 2022 Tříkrálová sbírka

Arcidiecézní charita Olomouc děkuje za rekordní tříkrálovou sbírku

Letošní tříkrálové koledování a žehnání domům spojené s charitativní sbírkou vyneslo v olomoucké arcidiecézi celkem 31 974 582,- Kč. Sbírku, která se vloni konala jen online formou, letos přivítali dobrovolníci i veřejnost se stejnou radostí a nasazením jako v minulosti. Výnos sbírky bude opět pomáhat v celém spektru činností, které Charita provozuje ve prospěch potřebných.

„Přestože se letos ještě na mnoha místech koledovat nemohlo, je výtěžek sbírky opět rekordní a já mám obrovskou radost. Mám radost nejenom ze samotného výtěžku, ale především z toho, že nejsme lhostejní k potřebám druhých a dobro se vždycky ukáže, když je potřeba.“ komentuje výsledky Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a jedním dechem dodává: „Z celého srdce děkuji všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.“

Finanční výnos koledy je sice zhruba o 240 tis. korun nižší, než byl v roce 2020, ale po přičtení aktuálního výnosu z darů zaslaných dárci na tříkrálové konto, je skutečně rekordním. Aktuálně i s těmito dary činí 32 811 053 Kč a lze ještě dodat, že tříkrálová platební brána na www.trikralovasbirka.cz a darování pomocí DMS jsou způsoby funkční celoročně. I z tohoto důvodu je aktuální výnos sbírky předběžným výsledkem a bude ještě definitivně potvrzen (údaj výše je k 3. 2. 2022).

V olomoucké arcidiecézi bylo letos zaevidováno na pět a půl tisíce sbírkových kasiček a koledy se zúčastnilo okolo dvaceti tisíc dobrovolníků. Preventivní zdravotní opatření zapovídala všechny blízké kontakty a hromadné akce. Z koledy měli radost jak koledníci, tak lidé v navštívených domácnostech, i když stesk po společných setkáních koledníků přece leckde zazněl.

Nad využitím financí z této veřejné sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise. Ta bude po celý rok posuzovat předložené projekty místních Charit a potvrzovat nebo zamítat jejich finanční podporu z výnosu této celorepublikové sbírky. Min. 10 % sbírky je předem alokováno na podporu humanitární a rozvojové pomoci z zahraničí.

Potvrzení letošního výsledku z koledování bude definitivní po kontrole všech dokladů, týkajících se úředního zapečeťování a rozpečeťování sbírkových pokladniček. Tato administrativní kontrolní procedura právě probíhá a Charita i díky ní naplňuje deklarovaný velmi přísný dohled nad celým výnosem této veřejné sbírky.

První Tříkrálová sbírka se z podnětu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera konala již v roce 2000, ale jen na území Olomoucké arcidiecéze. Díky velmi pozitivnímu přijetí veřejnosti se tato sbírka  od roku 2001 koná ve všech diecézích naší republiky. V roce 2021 se z důvodu covidové pandemie sbírka nekonala formou koledování tříkrálových skupinek.

Marek Navrátil

PR pracovník, koordinátor Tříkrálové sbírky
E-mail: 88Eo1Wd7cknDZ-4WH8pr5W7%WkvDRW7r